P19 “SPECIFISKU UN INDIVIDUALIZĒTU PĀRKLĀJUMU IZSTRĀDE KOKSNES PLĀTNĒM”

Mērķis

Izvērtēt citu piegādātāju un izstrādāt pašiem savu pārklājuma materiālu, akcentējot pētījumu sekojošos virzienos:

Pētījuma apraksts

Plātņu pārklājumi ne tikai aizsargā plātnes virsmu un nodrošina specifiskas īpašības, bet var arī kalpot kā ražotāja vai klientu reklāma, iestrādājot papīrā speciālu krāsu, tādā veidā neļaujot impregnēšanas sveķiem iesūkties pilnībā un veidojot atbilstošu zīmējumu - logo. Uzņēmums plāno pētījuma veikšanu, izmantojot saplākšņus. Arī citu (gan koksnes, gan ne-koksnes) materiālu ienākšana tirgū un tradicionāli bērza saplākšņa aizņemto nišu pārņemšana, rada nepieciešamību pēc jauniem specifiskiem produktiem.

Rezultāts

Individualizētas filmas ražošanas tehnoloģija. Pētījums par fasādes paneļu izturību pēc 1 gada ekspozīcijas lauka testos. Bērza saplākšņa fasādes ražošanas tehnoloģija.
Projekta pēdējā ceturksnī veikti eksperimentālās partijas un rūpnieciskie testi, saražojot impregnēto papīru, ar individualizētu apdruku, ar kopējo apjomu virs 300 000m2;
Īstenoti fasādes paneļu mērījumi pēc 1.gada ekspluatācijas āra apstākļos. Veikta datu apkopošana, novērtēšana un analīze pēc astoņiem novērtēšanas kritērijiem: spīdums, krāsas tonis, klājuma pūšļošanās, klājuma atlobīšanās, plaisāšana, mikroorganismu ietekme, vispārējais izskats, maliņu apstrādes efektivitāte. Saskaņā ar pētījumu plānu ir pabeigta otrā testu sērija un uzsākta trešā testu sērija veicot paraugu novecināšana paātrinātā intensitātē, saskaņā ar metodiku LVS EN 927-6:2019.
Kopumā projekta laikā pētniecības projekta ietvaros tika sasniegts kopējais gala un starpposmu rezultāts – iegūta individualizētas filmas ražošanas tehnoloģija un pētījums par fasādes paneļu izturību pēc 1 gada ekspozīcijas lauka testos un bērza saplākšņa fasādes ražošanas tehnoloģija. Līdz ar to pētījumā iegūtas zināšanas par papīra, tintes, impregnēšanas maisījuma un ražošanas procesu parametriem, kuras jau uzsākts izmantot ražojot impregnētos papīrus, kas attiecīgi ļauj saražot saplākšņus ar dažādu struktūru vai individualizētu apdrukātu virsmu īsā laika posmā un nelielās partijās. Plānots, ka impregnētā papīra ražošanas apjomi, ar individualizēti apdrukātu virsmu, vidēju varētu sasniegt ap 600 t.m2 impregnētā papīra mēnesī.”

https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/es-atbalsta-projekti/specifisku-un-individualizetu-parklajumu-izstrade-koksnes-platnem