P19 “SPECIFISKU UN INDIVIDUALIZĒTU PĀRKLĀJUMU IZSTRĀDE KOKSNES PLĀTNĒM”

Mērķis

Izvērtēt citu piegādātāju un izstrādāt pašiem savu pārklājuma materiālu, akcentējot pētījumu sekojošos virzienos:

Pētījuma apraksts

Plātņu pārklājumi ne tikai aizsargā plātnes virsmu un nodrošina specifiskas īpašības, bet var arī kalpot kā ražotāja vai klientu reklāma, iestrādājot papīrā speciālu krāsu, tādā veidā neļaujot impregnēšanas sveķiem iesūkties pilnībā un veidojot atbilstošu zīmējumu - logo. Uzņēmums plāno pētījuma veikšanu, izmantojot saplākšņus. Arī citu (gan koksnes, gan ne-koksnes) materiālu ienākšana tirgū un tradicionāli bērza saplākšņa aizņemto nišu pārņemšana, rada nepieciešamību pēc jauniem specifiskiem produktiem.

Rezultāts

Individualizētas filmas ražošanas tehnoloģija. Pētījums par fasādes paneļu izturību pēc 1 gada ekspozīcijas lauka testos. Bērza saplākšņa fasādes ražošanas tehnoloģija.