P6 ”Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU””

Mērķis

Sadarbībā ar zinātniekiem turpināt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti, kas ietver lineļļas modificēšanu ar ekoloģiskiem šķīdinātājiem koksnes rūpnieciskas krāsošanas optimizēšanai, lineļļas sastāva izstrādi, tehnoloģisko un kalpošanas īpašību izpēti, eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izstrāde ar iestrādātiem robotizācijas industrijas mezgliem.

Pētījuma apraksts

Uz veiktās izpētes rezultātu analīzes bāzes tiks definēti darba uzdevumi, kas ietver lineļļas modificēšanu ar ekoloģiskiem šķīdinātājiem koksnes rūpnieciskas krāsošanas optimizēšanai, lineļļas sastāva izstrādi, tehnoloģisko un kalpošanas īpašību izpēti. Pētījumu galvenais akcents tiek likts uz lineļļas krāsas ekoloģisko īpašību saglabāšanu, vienlaicīgi, nodrošinot tādus tehnoloģiskos parametrus kā uzklāšana, žūšana, iekārtu tīrīšana. Tiks turpināts darbs pie eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izgatavošanas ar iestrādātiem robotizācijas industrijas mezgliem.

Rezultāts

SIA EKJU sadarbībā ar KĶI un SIA “LINUM COLOR” veica padziļinātu lineļļas krāsas izpēti un saskaņā ar pētījuma rezultātiem SIA “Dores Engineering” sagatavoja tehnisko dokumentāciju lineļļas krāsas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas prototipa izveidei,kā rezultātā SIA EKJU ražotnē izveidots un uzstādīts lineļļas krāsas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas prototips, kur SIA JM&B izstrādāja iekārtas prototipa konstruktīvā mezgla komponenti un piegādāja iekārtas aprīkojumu. SIA EKJU speciālisti izveidoja un uzstādīja lineļļas krāsas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas prototipu un veica iekārtas testēšanu. Lineļļas krāsu eksperimentālās uzklāšanas iekārtas tehnoloģiskā shēma un apraksts, aprēķini un rasējumi, iekārtas prototips. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.

Projekta aktualitātes publicētas SIA “EKJU” mājaslapā https://lv.ekju.com/eu-funding